Bærekraftige løsninger for fremtiden

Hensynet til omgivelsene står sentralt i hele GC Rieber-konsernets virksomhet. I alle våre prosjekter arbeider vi målbevisst for at byggene skal få en bærekraftig profil.

BREAAM

BREEAM-NOR

Bygget prosjekteres og bygges for å bli klassifisert som BREEAM Very Good. BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for nye bygninger, som dokumenterer forskjeller på miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. «Very Good» er den tredje høyeste sertifiseringsklassen. For å oppnå denne stilles det svært strenge krav til tiltakets bærekraft med hensyn til byggets påvirkning på miljøet, både under bygging og i bruk.

Energiproduksjon

Energiproduksjon

Vi forbereder oss på den fornybare fremtiden. Her har byggene en helt annen rolle, ikke bare en energiforbruker, men som en energiprodusent. Verdens energiproduksjon desentraliseres stadig og derfor arbeider vi for energiproduksjon fra solceller montert på fasaden.

sykling

Tilrettelegging for miljøvennlig transport til jobb

Bygget ligger svært tilgjengelig for syklende og gående, i tillegg til at det er gode buss- og bybaneforbindelser. For ansatte i bygget vil det være tilgjengelig trygg innendørs sykkelparkering, sammen med garderobe- og dusjfasiliteter. Vi legger til rette for en økt andel syklister i Bergenstrafikken.

Grønt tak

Grønt tak

Vi planlegger for sedum eller andre egnede planter på taket. Dette for at taket, den femte fasaden, blir godt synlig på dette bygget. I tillegg fordrøyer det overvann, og skaper plantemangfold i området.

kjølig sjøvann

Kjøling fra sjøvann

Bygget kjøles med sjøvann fra Puddefjordens dyp. Dette vannet er stabilt kaldt gjennom året og det benyttes dermed ikke ekstra energi for kjøleproduksjon.

Fjernvarme

Fjernvarme

Energi til oppvarming og varmt tappevann hentes fra byens fjernvarmeanlegg. Over 90 % av varmen her kommer fra spillvarme når restavfallet fra byens innbyggere brennes i Rådalen.

Passivhus

Passivhus og energiklasse B

Bygget vil oppføres etter passivhusstandarden, noe som gi lavt energibehov. I tillegg strekker vi oss til energiklasse B etter energimerkeordningen. Energiklasse C er tilsvarende forskriftskrav.

Meny